Skip links

Toprakarme Duvar

TOPRAKARME ProjeİmalatMontaj

1960’lı yıllarında bilim adamı Henri Vİdal tarafından gündeme getirilen donatılı zemin tekniği, ortaya atıldıkları tarih itibari ile üzerinde yapılan çalışmalar ışığında günümüze kadar büyük bir ilerleme ile gelmiştir. Beraberinde getirdiği düşük maliyetler ve iş süresi ile birçok projeye mühendislik çözümü olarak sunulmaktadır.

Genel olarak betonarmenin kullanım amacına benzerlik gösteren bu sistem, zeminin mekanik özelliklerini ekonomik bir şekilde kullanabilmek için getirilmiştir. Zemin içine yerleştirilen aderanslı çelik donatılar/polimer şeritler ile zemin arasında sürtünme kuvveti oluşturularak zemin ve özel galvanizli çelik donatıların/polimer şeritlerin birlikte çalışması hedeflenmiştir. Birlikte çalışan bu donatı-zemin ikilisi kompozit bir malzeme gibi davranarak zeminin olağan durumdan çok daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Sistemin güçlü zemin özelliklerinin yanında panel elemanları ile tamamlanması sistemin bu derece yaygınlaşmasını sağlayan önemli özelliklerindendir.

Proje ve tasarım çalışmaları dışında bütün imalat aşamaları sahada gerçekleştirilen toprakarme sisteminin uygulama safhaları aşağıdaki gibidir:

Yol üst yapısı ve zemin özelliklerine bağlı olarak hesaplamalar ve analizler sonucunda uygulama projeleri hazırlanır.

Uygulama projelerine bağlı olarak belirlenen prekast paneller imalat sahasında özel kalıplar içinde imal edilerek stoklanır.

Montaj için hazır hale gelen paneller uygulama projelerinde belirtilen özelliklere göre sahada mobil vinç yardımıyla montajları yapılır.